Licytacje

Licytacja Nieruchomości - Konin ul. Bydgoska 14/44
wtorek, 27, listopad 2018
OWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Jacek Matecki na podstawie art. 953 kpc podaje do... Czytaj wiecej...

Licytacja Nieruchomości - Konin ul. Bydgoska 14/44

OWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Jacek Matecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-01-2019r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Koninie przy ul. Chopina 28 w sali nr 2.44, odbędzie się druga licytacja nieruchomości:
 
- stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 48,17m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, składający się 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, korytarzy, przynależnej piwnicy, położony na 10 piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonej: 62-510 Konin, ul. Bydgoska 14/44, dla której  Sąd Rejonowy w KoninieWydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KN1N/00075720/3.
 
Suma oszacowania wynosi 129 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  86 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 900,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 82 1020 2212 0000 5002 0333 3028 
 
W dniu licytacji wpłaty wadium nie będą przyjmowane (art. 962 § 1 kpc)
 
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie uiścić podatek od czynności cywilno-prawnych (2%) 
 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.